Menu


Newsletter


Generální sponzor
Město Uherský Brod Česká Zbrojovka Uherský Brod NWT a.s.

O klubu

Historie klubu

Na dlouhé historii královského města Uherský Brod se náš klub podílí již víc než půlstoletí, tj. od roku 1955. Vznikl jako okresní střelecký klub Svazarmu, po jehož reorganizaci se začlenil do Základní organizace Svazarmu tehdejšího národního podniku Slovácké strojírny, aby po další územní reorganizaci nakonec skončil ve městě pod svým dnešním názvem jako jeden ze základních článků Českého střeleckého svazu (ČSS). Stejně jako město a celá společnost jsme také i my prodělali jak léta úspěšná, tak období krize. Kolísala nejenom členská základna ( od téměř 90 členů až po dnešních necelých 40 ), ale i naše aktivita a sportovní výsledky.

Byli jsme úspěšní v práci s mládeží a v ligových soutěžích ( několikaletá účast našich družstev juniorů a mužů v I. a II. národní i krajské a okresní střelecké lize pistolářů ). V našem klubu vyrostli mistři sportu Dušan Houdek, Ludmila Střižíková a Stanislav Střižík. Podařilo se nám také vytvořit dobré materiálně-technické zázemí. Díky němu jsme úspěšně uspořádali řadu velkých cen a přeborových soutěží ve vzduchových i kulových disciplínách. Z velkých cen byl velmi oblíbený „Pistolářský maratón“, pořádaný jako součtový závod v několika disciplínách po řadu let. V poslední době se staly známými velké ceny „Uherský Brod – JARO – PODZIM – ZIMA“.

Odměnou za technicky i organizačně dobrou realizaci přeborových soutěží na okresní, krajské i celostátní úrovni nám bylo svěřeno uspořádání prvního „Mistrovství České republiky ze vzduchových zbraní“, jehož jsme se rovněž zdárně zhostili. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo reciproční mezinárodní utkání s tehdejší GST NDR v kulových disciplínách.Současnost klubu

Téměř od počátku své existence se orientujeme především na sportovní střelbu z krátkých zbraní a na disciplíny podle pravidel ISSF (dříve UIT), jehož je ČSS členem . V končícím školním roce se nám po delší době podařilo opět uskutečnit kroužek mládeže, který by měl přivést do klubu novou krev. Nezanedbali jsme, ani zajištění jejich odborného růstu a máme svůj vlastní kádr trenérů a rozhodčích. Podílíme se na práci krajského sdružení. Na své střelnici pravidelně pořádáme dvě velké ceny v disciplinách SP 30+30 a VP 15+15. VC „Uherský Brod – JARO 2006“ se uskutečnila 22.dubna t.r. a VC „ Uherský Brod-PODZIM 2006“ se uskuteční v sobotu 16.září t.r. Obě jsou v celostátním kalendáři ČSS. Mezi našimi členy jsou však i někteří držitelé zbraní, kteří tak realizují svého koníčka a také závodníci v disciplínách praktické střelby IPSC, kteří reprezentují akciovou společnost Česká zbrojovka Uherský Brod i na ME a MS s velmi dobrými výsledky.

Pro držitele zbrojních průkazů z řad veřejnosti je naše střelnice přístupná, od dubna do října, vždy v neděli od 9 do 12 hodin.